Archive for Tag: Salomon Kalou

"Dla Olkowskiego to sezon prawdy. Bundesliga może go wypluć"

Czytaj dalej