Archive for Tag: Patrick Klandt

"Dla Olkowskiego to sezon prawdy. Bundesliga może go wypluć"

Czytaj dalej